Starone Software – KVVK

Starone 

STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KANUNU AYDINLATMA METNİ
6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun gereğince kişisel verileriniz Fıstıklık Mah. 152064 nolu sk. Bina no:30/6 Şehitkamil/Gaziantep adresinde bulunan STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ. tarafından işleniyor olacaktır.
STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (Veri Sorumlusu) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12’nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında bulunan;
1. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek,
2. Kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek,
3. Kişisel verilerin muhafazasını sağlamak
Amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri aldığımız bilgisini sizinle paylaşmak isteriz.
Veri Sorumlusu Kimdir?
Veri sorumlusu, kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder. Bu kişiler, gerçek kişiler olabileceği gibi, kamu kurumları, şirketler, dernekler veya vakıflar gibi tüzel kişiler de olabilecektir. Veri sorumlusu, işleme faaliyetinin “neden” ve “nasıl” yapılacağı sorularının cevabını verecek kişidir. Kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak ve işlenebilecektir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi
Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel veriden söz edebilmek için, verinin bir gerçek kişiye ilişkin olması ve bu kişinin de belirli ya da belirlenebilir nitelikte olması gerekmektedir. Şirket, Starone software sistemini kullanan müşterilerinden üyelik kaydı ya da site kullanım aşamasında belirli bilgileri istemektedir.
Kişisel verileriniz Şirket tarafından sistemlerdeki üyelik kayıtları, sipariş formları ve iş sözleşmeleri, iletişim ve e-bülten formları aracılığıyla toplanmaktadır. Aynı zamanda sistemdeki sorunların takibi açısından log kayıtları ve ip adresleri kaydedilmektedir.
Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, şirket iş ortaklarıyla, iş birliği içinde olunan kişilerle, anlaşmalı olduğu kargo şirketleri, banka ve ödeme sistemleriyle ve kanunen yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir. Şirket bilgileri pazarlama ve tanıtım, ticari faaliyetlerin sürdürülmesi amacıyla kullanabilir.
Şirket istatistiksel çalışmalarında da kullanıcı bilgilerini göstermeden verilerinizi işleyebilir.
Kişisel verilerinizin paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır.
Kişisel Verileri İşleme Amaçları
· Kişisel verileriniz şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden müşterilerini bilgilendirmek ve faydalandırmak, özelleştirmek, ihtiyaçlar doğrultusunda teknik güncellemeler ve düzenlemeler yapmak amacıyla işlenebilir. Bunlarla sınırlı kalmamak üzere;
· Satış ve pazarlama süreçlerinin planlanması, kampanya ve indirimlerin duyurulması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
· Satış sonrası destek işlemlerinin sağlanması karşılaşılan sorunlara çözüm sağlanması,
• Müşteri talep ve ihtiyaçlarının takibini yapmak,
• İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
• Pazar araştırmaları ve istatistiksel verilerin oluşturulması,
• Şirket tarafından düzenlenmiş olan eğitim, etkinlik, seminer gibi organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla bilgilendirme yapılması,
• Hukuksal, teknik ve idari sonucu olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
• Şirket sosyal medya hesaplarında iş ortakları, çalışan ve müşterilerin tanıtımı ve paylaşımı,
• Müşteri sözleşmelerinde süreç takibinin yapılması,
• Şirket çalışanları için kullanıcı tanımlaması, organizasyonlara katılım kaydı ve çalışma süreçlerinin takibi
Sebebiyle işlenebilmektedir.
5. ALINAN KİŞİSEL VERİLER
Şirket tarafından müşterilerin, iş ortaklarının ve çalışanların kişisel verileri barındırılmaktadır.
• Çalışan Kişisel Verileri:
İletişim ve adres bilgileri, eğitim ve diploma bilgileri, ödeme ve banka bilgileri, kimlik bilgileri, sabıka kaydı, çalışan fotoğrafı,
• Müşteri Kişisel Verileri
İletişim ve Adres bilgileri, kimlik bilgisi, e-posta bilgisi, Çağrı merkezi ses kayıtları, firma vergi no ve vergi dairesi bilgileri, şahıslar için T.C. ve Pasaport No ve imza bilgisi,
• İş Ortağı Kişisel Verileri:
İletişim ve adres bilgileri, , firma vergi no ve vergi dairesi bilgileri, imza sirküleri yetkili kimlik bilgileri
Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
Kanunun 11. maddesi çerçevesinde ilgili kişi her zaman veri sorumlusuna başvurarak kendisi ile ilgili;
• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
• Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
Haklarına sahiptir.
İletişim Bilgileri
6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı aşağıda belirtilen yöntemleri kullanarak gerçekleştirebilirsiniz;
• STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ;
Veri Sorumlusu: STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Veri Sorumlusu İrtibat Kişisi: Enes DAĞDELEN

• Aydınlatma Başvuru Yöntemleri:
E-Mail : info@staronesoftware.com
Adres : Fıstıklık Mah. 152064 nolu sk. Bina no:30/6 Şehitkamil/Gaziantep
KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda yazılı olan haklarınızla ilgili STARONE SOFTWARE VE WEB TASARIM YAZILIM SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne taleplerinizi iletebilirsiniz.
Talep dilekçenizi direkt olarak adresimize gönderebilir, elden teslim edebilir ya da info@staronesoftware.com adresine elektronik imzalı dilekçenizi e-posta atabilirsiniz.